Gemiddelde inkomen na geboorte kind

Gemiddelde inkomen na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen na de geboorte van een kind daalt in de eerste twee jaar. Voornamelijk als je dit vergelijkt met het inkomen van de man in de eerste twee jaar na de geboorte van een kind. Deze daalt namelijk nauwelijks. Ouderschap blijkt hiervoor een belangrijke reden. Dit maakt het Centraal Plan Bureau (CPB) bekend op basis van nieuwe cijfers.

Uiteraard heeft dit verschillende oorzaken. We bespreken er kort een paar. Het betaalde ouderschapsverlof in Nederland is nog vrij laag. Waardoor de man vaak eerder weer gaat werken. De vrouw blijft dan vaak nog thuis met het kind. Hiernaast zijn de kosten voor kinderopvang vaak te hoog, voornamelijk voor gezinnen met een lager inkomen die dit niet kunnen betalen. Dit weerhoudt ouders ook vaak om hier kinderen naartoe te brengen. Eén van de ouders, in dit geval vaak de vrouw, blijft dan thuis om voor de kinderen te zorgen. Er zijn daarbij bepaalde rolpatronen die nog steeds voorkomen in huishoudens. Het zijn bepaalde sociale normen die al vanuit vroeger worden gemaakt. De man is daarbij voornamelijk de kostwinner. Hij zorgt ervoor dat er genoeg geld is voor eten. De vrouw bleef vroeger thuis om te zorgen voor de kinderen of het huishouden.

admin

1 reactie tot nu toe

Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=111faa5198ad037ea02c503d0f870f77& Geplaatst op13:49 - 2 april 2023

go5jwy

Geef een reactie