Archief op september 2019

Spanning arbeidsmarkt blijft stijgen

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt maar blijft stijgen. In een gespannen arbeidsmarkt is er veel vraag naar geschoolde werknemers, terwijl het aantal vacatures relatief laag is. Hierdoor is het voor werkgevers, maar ook uitzendorganisaties, lastig om aan juiste kandidaten te komen voor sollicitaties. In de huidige arbeidsmarkt is het daarom van belang om je op een juiste manier te profileren en je als werkgever te onderscheiden van de concurrentie. Hoe je dat als werkgever doet, kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Zo kan je er voor kiezen om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor het nieuwe en huidige personeel. Zo bind je huidige werknemers aan je organisatie en daarnaast heb je een goed instrument om aan nieuwe kandidaten te bieden. Je investeert hierdoor daadwerkelijk in je personeel, wat ook weer een goed effect heeft op jouw bedrijfsresultaten.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om te investeren in andere extra’s, denk hierbij bijvoorbeeld aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibel werken. Dit is in de huidige arbeidsmarkt echt een trend. Werknemers vinden het fijn om zelf te beslissen op welke tijd en plek zij hun werkzaamheden verrichten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook files in het verkeer worden ontweken.

Gemiddelde inkomen na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen na de geboorte van een kind daalt in de eerste twee jaar. Voornamelijk als je dit vergelijkt met het inkomen van de man in de eerste twee jaar na de geboorte van een kind. Deze daalt namelijk nauwelijks. Ouderschap blijkt hiervoor een belangrijke reden. Dit maakt het Centraal Plan Bureau (CPB) bekend op basis van nieuwe cijfers.

Uiteraard heeft dit verschillende oorzaken. We bespreken er kort een paar. Het betaalde ouderschapsverlof in Nederland is nog vrij laag. Waardoor de man vaak eerder weer gaat werken. De vrouw blijft dan vaak nog thuis met het kind. Hiernaast zijn de kosten voor kinderopvang vaak te hoog, voornamelijk voor gezinnen met een lager inkomen die dit niet kunnen betalen. Dit weerhoudt ouders ook vaak om hier kinderen naartoe te brengen. Eén van de ouders, in dit geval vaak de vrouw, blijft dan thuis om voor de kinderen te zorgen. Er zijn daarbij bepaalde rolpatronen die nog steeds voorkomen in huishoudens. Het zijn bepaalde sociale normen die al vanuit vroeger worden gemaakt. De man is daarbij voornamelijk de kostwinner. Hij zorgt ervoor dat er genoeg geld is voor eten. De vrouw bleef vroeger thuis om te zorgen voor de kinderen of het huishouden.